Aktualności

Dziedzictwo Kulinarne Pogranicza Warmii i Mazur

 

 

Zapraszamy na spotkania:

 

RELACJA

MPEC OLSZTYN

 

EKOSTART WARMIA I MAZURY 2016

 

 

 

Relacja

LAUREAT KONKURSU - WZOROWA GMINA

 

Zobacz film

BIP

STYPENDIA SZKOLNE

 

STYPENDIA SZKOLNE
- DOKUMENTY

Trakt Biskupi

 

 

Mapa Gminy Purda

 

Informacja Przestrzenna

 

Serwis Internetowy Gminy Purda
EKO RAJD ROWEROWY za nami Drukuj
wtorek, 25 października 2016 15:18

W niedzielę 23 października 2016 r. pasjonaci dwóch kółek i miłośnicy przyrody wybrali się na Eko Rajd Rowerowy połączony z jesiennym sprzątaniem Lasów Pogranicza Warmii.

Uczestnicy rajdu zebrali się pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, skąd o 11:30 wyruszyli w stronę Jeziora Duża Czerwonka. Każdy rowerzysta przed startem otrzymał pamiątkową koszulkę i został zaopatrzony w foliowe worki. Głównym celem wydarzenia było zebranie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Najmłodszy uczestnik rajdu miał sześć lat i na pamiątkę dostał kask rowerowy, pozostali otrzymali napoje oraz posiłek regeneracyjny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu zostali zaproszeni do remizy OSP w Nowej Wsi, gdzie przewidziano poczęstunek i gorącą herbatę.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Purda, a środki na przygotowanie rajdu rowerowego pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami aktywnie i pożytecznie spędzili niedzielne popołudnie.


 
UWAGA! GOPS informuje, że będzie wydawana żywność. Drukuj
poniedziałek, 24 października 2016 09:31
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie wydawana żywność osobom korzystającym z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy, celowy na zakup posiłku, dożywianie dzieci w szkole). Żywność będzie wydawana w Świetlicy Wiejskiej w Purdzie (w budynku remizy strażackiej) w terminach:

07.11.2016 r. od godziny   9:00 do 15:30.
08.11.2016 r. od godziny   8:00 do 15:30.
07.12.2016 r. od godziny 10:00 do 15:30.
08.12.2016 r. od godziny   8:00 do 15:30.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie
Krystyna Sobótka
 
Gmina uzyskała dofinansowanie dla swoich jednostek OSP Drukuj
piątek, 21 października 2016 10:09

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego rozstrzygnął konkurs „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, zostały przyznane dotacje dla Gminy Purda na trzy jednostki OSP.

Dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu do usuwania skutków katastrof, w tym powodzi, dla jednostek OSP w Butrynach, OSP w Nowej Wsi oraz OSP w Klebarku Wielkim.

Celem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo - gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostek ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach. Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych.

 

 

 
PO GMINNE STYPENDIA Drukuj
czwartek, 20 października 2016 09:29

Gminne stypendia to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia – i wsparcie w dalszym rozwoju. Gmina Purda przyznała stypendia najzdolniejszym uczniom. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego - Dz. 350/1 w Nowej Wsi Drukuj
środa, 19 października 2016 12:00

Purda, dnia 19 października 2016 roku

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGODziałając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach ewidencyjnych 350/2, 350/3, 351, 99/3 na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 350/1 o pow. 0,0300 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00151726/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 000,00 zł. Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono 1 oferenta. Spełnił warunki przetargu tj. jest właścicielem działek sąsiednich o nr ew. 350/2, 350/3, wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, złożył pisemną ofertę w wyznaczonym terminie, uczestniczył w przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami zostali Państwo Mieczysława i Adam Szczechowicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 9 100,00 zł. Do ceny nabycia  nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.


Sporządziła:
Magdalena Dawidczyk
tel. 89 522 89 62

 
Zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 11:33

 

 
XLI Ogólnpolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary - Malewskiej Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 08:31

Z przyjemnością pragnę poinformować, że rusza kolejna edycja eliminacji powiatowych XLI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury w następujących kategoriach:

- szkół podstawowych,

- szkół gimnazjalnych,

- szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy prezentują w wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 10 minut,

- w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – 5 minut.

 

Więcej…
 
"Bezpieczny i widoczny na drodze" Drukuj
piątek, 14 października 2016 14:03

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem "Bezpieczny i widoczny na drodze" współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, tematem swym nawiązując do Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, ustanowionego przez  Światową Organizację Zdrowia w dniu 18 listopada, a jego celem jest podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego, uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach.

W konkursie należy nadsyłać prace plastyczne wykonane na papierze formatu A3 techniką dowolną, również w formie komiksów i plakatów, na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 21 listopada br.

Regulamin konkursu w załączeniu.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w eko-rajdzie Drukuj
piątek, 14 października 2016 13:29

 

 
Zapraszamy na konsultacje społeczne Drukuj
piątek, 14 października 2016 12:39

 

Załączniki:
Pobierz (Mapka - szkic.jpg)Mapka - szkic.jpg713 Kb
 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
piątek, 14 października 2016 10:44

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 72

Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW